กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน :
                  youremail@domain.com
 
 
   

 
 
 

          บจก. คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย ) จำกัดเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 เริ่มต้นจากการผลิตน้ำยาทำความสะอาดในกลุ่มงานทำความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ สำหรับห้องน้ำ พร้อมกับผลิตภัณฑ์เคมีซ่อมบำรุงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และเวลาต่อมาได้จัดหาสินค้าให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มงานทำความสะอาดมากขึ้น โดยดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องพลาสติก และเครื่องไฟฟ้า สำหรับงานทำความสะอาด จากประเทศจีน และสั่งผลิตสินค้ากลุ่มไม้ถูพื้น เครื่องมือ-เครื่องใช้ เบ็ดเตล็ดภายในประเทศเข้ามารวมด้วย  นอกจากนี้ ในช่วงของการแข่งขันทางการตลาดของกลุ่มงานความสะอาดที่มีเพิ่มขึ้นทางด้านนวัตกรรม บจก. คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้นำกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าทำความสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้ากลุ่มงานทำความสะอาดภายใต้ยี่ห้อชั้นนำต่างๆด้วย เช่น ECOLAB, 3M Karcher ฯล เพื่อบริการลูกค้าให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการผลิตสินค้าในกลุ่มผ้าและไม้ ไมโครไฟเบอร์ ที่มีคุณภาพ เพื่อลดการใช้พลังงาน และสารเคมี ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันอีกด้วย

       พ.ศ. 2543  : บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณพลรบ กุฎีศรี โดยใช้ชื่อเดิมคือ หจก.พลรบ ซัพพลายส์ ในเบื้องต้นทางบริษัทเปิดให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านเคมีซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมและการแก้ไขหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคมีทุกประเภท

       พ.ศ. 2545 : ด้วยประสบการณ์ทางด้านงานเคมีก่อให้เกิดการจุดประกายที่จะสร้างโรงงานผลิตน้ำยาทำความสะอาดของคนไทยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ดังนั้นตั้งแต่ปี 2545 ทางห้างหุ้นส่วนได้ทำการวิจัยและค้นคว้าทางด้านสูตรน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพที่ดีภายใต้ราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อ

       พ.ศ. 2546 : หจก.พลรบ ซัพพลายส์ ดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดเพื่อตอบสนองความต้องการ 0ne-point Service ของลูกค้าด้านงานทำความสะอาด

       พ.ศ. 2549 : หจก.พลรบ ซัพพลายส์ ได้เปิด Showroom ในย่านคลองถมเพื่อบริการลูกค้าในเขตค้าส่งและเพื่อความสะดวกของลูกค้าในกรณีต้องการชมตัวอย่าง

      พ.ศ. 2550 หจก.พลรบ ซัพพลายส์ ได้เปิด Sales Office แห่งใหม่ที่ อาคาร Chartered Square ถนนสาธร เพื่อดำเนินธุรกิจในแนวรุกมากขึ้น

           - หจก.พลรบ ซัพพลายส์ เป็นผู้นำเข้าเเละเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าทำความสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ยี่ห้อ  " NSS " www.nss.com. ในประเทศไทย

           - หจก.พลรบ ซัพพลายส์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ยี่ห้อ "เอ็คโคแล็บ"   ECOLAB  www.ecolab.com ในส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมด

      พ.ศ. 2552  หจก.พลรบ ซัพพลายส์ เริ่มการบริการขายสินค้า online ทาง Website: www.clenatic.com เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย

      พ.ศ. 2555  บริษัท พลรบ ซัพพลายส์ จำกัด   มีแผนการดำเนินงานเพื่อขยายศักยภาพการขาย และการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นให้มีความชัดเจนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการขายแลให้บริการที่ดียิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งบริษัทใหม่เป็น “ บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด”  

            และได้ก่อตั้งเพิ่มเติมโรงงาน แห่งที่2 ขึ้นที่ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับกำลังการขายที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างแล้วเร็จเมื่อต้นปี2555

            - บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดขยายการตลาดไปสู่ตลาดประเทศใกล้เคียงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย จัดแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆได้แก่ ลาว ,พม่า, เขมร เป็นต้น

      พ.ศ. 2556 :   

           - บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เพิ่มเติมกลุ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามโครไฟเบอร์ โดย ผลิตและนำเข้าวัตถุดิบสินค้า กลุ่มไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณภาพ ภายใต้ยี่ห้อ  CENTIPEDE ® “ เซนติพีด”

           - บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดมีแผนก่อสร้างอาคารจัดเก็บและพัฒนาสินค้าเพิ่มเติมภายในพื้นที่โรงงาน ที่ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  และจะแล้วเสร็จปลายปี 2556

      พ.ศ. 2557 :  

           - บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ         บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด  ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Building & Commercial service)

           - บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท คาร์เชอร์ ประเทศไทย จำกัด  ในกลุ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับงานทำความสะอาด และอุตสาหกรรม

           - ด้านการบริการอื่นๆ บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่ มีบริการช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในงานด้านความสะอาด และเครื่องมือทำความสะอาดโดยผู้ชำนาญการ ที่มีประสบการณ์

 


           ปัจจุบัน บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มี

สำนักงานใหญ่(โรงงาน1) :

           ตั้งอยู่ที่ 77/42,44 หมู่7  ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โรงงาน 2 :

            77/34 หมู่7  ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

สาขา (Showroom):

           24 ซ.ศรีธรรมาธิราช ถ.เจริญกรุง ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 (คลองถม-เป็นย่านจัดหาสินค้า) ซึ่งสาขานี้ เป็นโชว์รูม  และช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าปลีก (โดยในปัจจุบันได้ใช้สาขานี้เป็นที่ดำเนินงานด้านบัญชีส่วนใหญ่ด้วย) 

 1. กลุ่มน้ำยาทำความสะอาด ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อรองรับการน้ำไปใช้งานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด แก่ลูกค้า อย่างเป็นระบบ ภายใต้ยี่ห้อ SEASONS และ ECOLAB
   
 2. กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด และการบริการ เช่น ถังบีบม็อบ, รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด, รถเข็นเสริฟ, รถเก็บภาชนะ ฯลฯ
   
 3. กลุ่มเครื่องไฟฟ้าสำหรับงานทำความสะอาด 1 เช่น เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ, เครืองออโต้เมติกสำหรับงานขัดล้างทำความสะอาด, เครื่องขัดพื้น, เครื่องกวาดถนน ฯลฯ (จากภายในประเทศไทย และจีน) ภายใต้ยี่ห้อ  Cleanatic ® “ คลีนเนติคส์”
   
 4. กลุ่มเครื่องไฟฟ้าสำหรับงานทำความสะอาด 2 (จากประเทศสหรัฐอเมริกา) ภายใต้ยี่ห้อ  NSS ®
   
 5. กลุ่มผ้า ไมโครไฟเบอร์สำหรับงานทำความสะอาด ภายใต้ยี่ห้อ  CENTIPEDE ® “ เซนติพีด”
 6.          กลุ่มแผ่นขัดล้างทำควาสะอาด และพรมดักฝุ่นอาคาร ยี่ห้อ 3M
 7. .       กลุ่มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทั่วไป เช่น ไม้ถูพื้น, ผ้าถูพื้น, กระดาษชำระ/เช็ดมือ, กล่องกดสบู่ ฯลฯ

  8.         กลุ่มงานบริการหลังการขาย  ตรวจสอบและซ่อมบำรุง (Maintenance Service)

  9.         กลุ่มงานบริการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานทำความสะอาดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับเครื่องมืออุปกรณ์ ด้วยขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้อง

  10.       การบริการขนส่ง แบบทั่วไป และแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service

1. บริษัทรับเหมาทำความสะอาด

2. โรงงานอุตสาหรรมในเขตกรุงเทพฯ -ปริมณฑล และพื้นที่เขตภาคกลาง เช่น สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, อยุธยา, นครปฐม, ราชบุรี เป็นต้น

3. โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก และกลุ่มเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

4. โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ต่างๆ

5. ร้านอาหาร และภัตตาคาร ในเขตกรุงเทพฯ –ปริมณฑล

6. อาคาร-สถานที่ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

7. โรงเรียน สถาบันการศึกษา

8. ตลาด มินิมาร์ท ห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหารต่างๆ

1. บริษัท เอ แอนด์ พี แมนเทนเน้นท์ เซอร์วิส จำกัด

 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  etc.

2. บริษัท บี อี ซี เซอร์วิส จำกัด

 • Siam Discovery
 • Union  Mall

3. บริษัท คอมเมอร์เชียล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 • พระที่นั่งวิมานเมฆ
 • พระที่นั่งอนันตสมาคม
 • พระชาชวังสวนจิตรลดา etc.
 • Lotus

4. G4S Security Services (Thailand) Limited

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาติ

5. บริษัท โปรแคร์ สเปเชียลตี้ จำกัด

 • Mistsubishi Co., Ltd (แหลมฉบัง)
 • ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ (ศาลายา)

6. บริษัท รอยด์ เซอร์วิส จำกัด

 • Power Buy etc.
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) -CPN
 • Big-C

7. บริษัท ซี ซี คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

 • ธนาคารออมสิน

8. บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด

 • ธนาคารกสิกรณ์ไทย(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)

9. บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(ประเทศไทย)

 

10. บริษัท ดีสคัฟเวอรี่ แอนด์ แม็กนิฟิเซนท์ เซอร์วิส จำกัด

11. บริษัท ก่อสร้าง สหพันธ์ จำกัด (มหาชน)

12. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • Burger King (Thailand)

13. บริษัท เบทาโกร ออตโตย่า จำกัด

14. บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

15. บริษัท เทสโก้โลตัส จำกัด (ภาคกลาง-ใต้-อีสาน)

16. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ปท.) จำกัด

17. บริษัท ออโต อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

18. บริษัท แลคตาซอย จำกัด    

19. SRN Soundproof CO.,Ltd

20. บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

21. บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด      

22. Four Seasons Hotel Bangkok

23. โรงแรม คราวน์พลาซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์ค

24. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด ( มหาชน)

25. The Regent Chalet Regent Beach

26. กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
       สยามบรมราชกุมารี

27. โรงแรม ฮอลิเดย์ อินท์ สุขุมวิท 22

28. โรงแรม แกรนด์ฮาร์เวิร์ด

29. โรงพยาบาลยันฮี

30. โรงพยาบาลนนทเวช

 ฯลฯ

 

                  copyright reserved @ 2010 CLEANATIC (THAILAND) CO., LTD.